top of page

Shlokas and Stotrams

mahavishnu.jpg

VISHNU SAHASRANAMAM

Thousand names of Mahavishnu

Lalitha.jpg

LALITA SAHASRANAMAM

Thousand names of Mahalakshmi

ashta lakshmi.jpg

ASHTALAKSHMI STOTRAM

Lakshmi stotram

bottom of page